Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Szanowni Państwo,

 

już 21 września na ekrany kin wchodzi długo wyczekiwany Kamerdyner w reżyserii Filipa Bajona, w którym płomienny romans między pruską hrabianką a kaszubskim młodzieńcem rozwija się na tle dramatycznej historii I połowy XX wieku, wbrew nierównościom społecznym i na przekór narodowościowym konfliktom. Warto zobaczyć film ze względu na jego walory – artystyczne, edukacyjne i rozrywkowe. Szczególnie jednak polecamy go mieszkańcom i miłośnikom Kaszub.

 

Lekcja historii

 

Film, którego twórcy dołożyli wszelkich starań, by oddać realia I połowy XX wieku, zagląda na karty historii przez kinematografię dotąd nieodkrytej, a bez wątpienia zasługującej na przypomnienie. Scenariusz ukazuje powikłane losy trzech nacji zamieszkujących dawne polsko-niemieckie pogranicze, na którym linia granicy wytyczonej w Wersalu po I wojnie światowej podzieliła nie tylko ziemię, lecz także ludzi: Niemców, Kaszubów i Polaków, będąc przyczyną waśni, a często nienawiści. Sięga przy tym po wydarzenia pięciu dekad, ukazując skomplikowane postawy i wybory tutejszej ludności. Wydobywa z zapomnienia zbrodnię w Piaśnicy lat 1939-1940, która pochłonęła życie 12-14 tysięcy Kaszubów, a także przyniosła śmierć kilku tysiącom osób chorych psychicznie. Jak podkreślają twórcy filmu, jest to zbrodnia stosunkowo słabo opisana przez historyków, poza Pomorzem prawie nieznana. Seans filmu może być zatem lekcją historii, która nie tylko uświadomi odbiorcom przebieg i znaczenie tych wydarzeń, ale i splecie z nimi silne emocje, czyniąc je dla widzów niezapomnianymi.

Lekcja patriotyzmu

 

Premiera filmu wpisuje się w patriotyczny nastrój będący, ze względu na nadchodzącą 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, udziałem całej Polski. Jest kolejnym krokiem ku świadomej celebracji stulecia. To szczególnie istotne w przypadku odbiorców w wieku szkolnym. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zobowiązała szkoły i inne instytucje związane z oświatą do odpowiedzialnych przygotowań do obchodów 11 listopada, z którymi wiąże się kształtowanie postawy patriotycznej młodzieży oraz pogłębianie wiedzy na temat przeszłości ojczyzny. Przygotowania te stanowią pierwszorzędny cel postawiony szkołom w tym semestrze. Seans Kamerdynera z pewnością może stać się ich wartościowym elementem – nie tylko ze względu na to, że akcja filmu rozgrywa się wokół konkretnych wydarzeń historycznych. Jak podkreśla Borys Szyc, filmowy Fryderyk von Krauss, Kamerdyner pozwoli zrewidować nasze postawy wobec ojczyzny. Pytany o film Bajona, mówił: A propos tematyki filmu przypomniały mi się słowa Adama Hanuszkiewicza, który mówił, że „nietrudno być patriotą w czasie wojny, a znacznie trudniej w czasie pokoju”. Czasami mam wrażenie, że tej drugiej sztuki nie posiedliśmy do dziś.

 

Tutejsze projekcje będą jednak przede wszystkim lekcją patriotyzmu lokalnego. Widzowie mają okazję wejść w świat tutejszej regionalnej kultury i zobaczyć na ekranie postaci inspirowane autentycznymi bohaterami Kaszub, m.in. Bazylego Miotke wzorowanego na Antonim Abrahamie – propagatorze polskości Pomorza tzw. królu Kaszubów. Po raz pierwszy z taką starannością Kaszuby zostały wpisane w filmowy krajobraz Polski.

 

Lekcja języka kaszubskiego

A to między innymi za sprawą dialogów napisanych w dużej mierze w języku kaszubskim (po raz pierwszy w historii polskiej kinematografii!), którym posługują się na ekranie Janusz Gajos, Sebastian Fabijański i Diana Zamojska. Zachęcamy lokalnych patriotów do zweryfikowania, czy aktorzy sprostali ogromnemu wyzwaniu postawionemu przez wierny realiom kulturowym scenariusz. Próbkę językowych umiejętności poznać można także w klipach z udziałem Sebastiana Fabijańskiego, popularyzujących przydatne kaszubskie zwroty.

 

A w skrócie: dobre kino

O tym filmie mówić będzie cała Polska. Ceniony reżyser, kapitalna obsada i rozmach realizacyjny (podobno jest to jeden z najdroższych filmów w historii polskiej kinematografii!) są zapowiedzią wielkich wrażeń odbiorczych. Nie może ich zabraknąć w miejscu, o którym opowiada ukazana na ekranie.

 

Dlatego z całym przekonaniem polecamy Państwu film i życzymy wielkich filmowych wrażeń.

 

Seanse w sali widowiskowej Domu Kultury dnia 26.09.2018 r. o godzinach 9:30 i 18:00.
Bilety są do nabycia przed seansem.

Ceny biletów:

  • bilet normalny: 16zł

  • bilet ulgowy: 14zł

  • bilet grupowy (powyżej 15 osób): 12zł

Rezerwacji można dokonać pod numerem:

Rezerwacje indywidualne pod nr tel.797 358 360

Rezerwacje grup szkolnych 602 217 270

 

Przygotowując się do naborów wniosków dla organizacji pozarządowych, kościołów  i związków wyznaniowych  w ramach przedsięwzięć:

  • Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  • Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja  i promocja

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, które odbędą się 20 września 2018 r. (TURYSTYKA) oraz 25 września 2018r. (KULTURA) o godz. 10.00 w sali Centrum Informacji Turystycznej, przy ulicy Klasztornej 1 w Kartuzach.

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek na powyższe przedsięwzięcia skorzystaj z organizowanych przez nas warsztatów. Dowiesz się na nich jak wypełnić wniosek, a także wskażemy, jakie załączniki są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie.

W załączniku zamieszczamy program szkoleń.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 1 – 15 października 2018r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

·         TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KASZUB ORAZ JEGO POPULARYZACJA I PROMOCJA

·         TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną umieszczoną na naszej stronie.

http://kaszubylgd.pl/12-2018-turystyka-ogolnodostepna-ogloszenie/

http://kaszubylgd.pl/13-2018-kultura-ogloszenie/

Uwaga! Nabór skierowany jest do organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych. 

Zarząd Powiatu Kartuskiego,Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddziałw Chmielnie,Klub Turystyki Kajakowej MG serdecznie zapraszają na XLVIII Miedzynarodowy Spływ Kajakowy "Złote Liście" w dniach 10 - 14 października 2018. 

Regulamin oraz karta zgłoszenia udziału w spływie znajduję sie w załączniku. 

 

K O M U N I K A T

Wójt Gminy Chmielno informuje, że w dniu 26 września 2018 r.

upływa termin składnia uwag do :

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Chmielno Centrum dla obszaru nr 1
 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Chmielno Centrum dla obszaru nr 2

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Przedmiotowe projekty wraz z prognozami dostępne są na stronie; bip.chmielno.pl w zakładce Urząd Gminy => zagospodarowanie przestrzenne => "Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chmielno Centrum dot. obszaru 1 i 2"

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Gminy Chmielno, 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, e-mail: planowanie@chmielno.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26.09.2018 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Chmielno

                                                                                                                                                                                                                          Jerzy Grzegorzewski

 

Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Kartuzy otrzymała dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Przedmiotem realizacji projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków” są dwa zadania:
1. Wybudowanie (metodą „zaprojektuj i wybuduj”) sieci kanalizacji sanitarnej w Łapalicach (wartość dotacji na zadanie Gminy Kartuzy: 2 mln 258 tys. 488 zł).

2. Modernizacja (przebudowa i doposażenie) gminnej oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie.

Wartość dotacji na zadanie Gminy Chmielno to 633 tys. 711 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 4 miliony 185 tys. 182 zł i 37 gr. Dofinansowanie nastąpi w wysokości maksymalnej, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych (2 mln 892 tys. 199 zł i 19 gr).

Wójt gminy Chmielno na podstawie Uchwały Nr XXVIII/299/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2018 rok ogłasza rozpoczęcie prac nad Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Chmielno.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2019 r. zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno oraz na stronie internetowej gminy Chmielno.

Fundacja Garaż Historii w Pępowie we współpracy z Centrum Organizacji

Pozarządowych w Kartuzach oraz Gminą Chmielno

Serdecznie zapraszają

przedstawicieli trzeciego sektora

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand