Powrót

Gmina oferuje swoim mieszkańcom atrakcyjną bazę rekreacyjno-sportową. Obok nowopowstałego boiska  wielofunkcyjne w Chmielnie dzieci i młodzież może korzystać z kolejnej inwestycji -  nowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borzestowie.

Zakończyła się realizacja współnego projektu gmin Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja została realizowana przez powiat kartuski, przy współudziale finansowym gminy Chmielno (300 tys.zł). W ramach zadania został poddany modernizacji kilometrowy odcinek drogi z Zawór w kierunku Chmielonka. Przy drodze powstała ścieżka rowerowa.

Ku końcowi dobiega realizacja inwestycji, która ma na celu uregulowanie odprowadzania wód opadowych z drogi gminnej. Trwa budowa kanalizacji deszczowej oraz wymiana nawierzchni na ul. Akacjowej w Chmielnie. Wartość inwestycji wynosi 716.000 zł.

W celu uregulowania komunikacji na ul. B. Grzędzickiego, przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Chmielnie wybudowano zatoczkę autobusową oraz przeprowadzono remont nawierzchni wokół placówki szkoły.

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej oraz przepustu na strudze Kożyczkowskiej. Dzięki temu mieszkańcy Kożyczkowa mogą korzystać z poszerzonego mostu, który poprawił bezpieczeństwo przejazdu oraz drożność przepływu wód.

Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana z firmą ,,SOMBUD", która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego - umowę podpisano w dniu 23 maja 2016 roku.

 

Koszt inwestycji – 467.400,00 zł z Vat / brutto /

 

Inwestycja polegała na zmianie nawierzchni z płyt yomb na kostkę brukową wraz wykonaniem odwodnienia, poprzez ułożenie kanału   i wbudowanie wpustów ulicznych.

Wymiany nawierzchni została wykonana  na odcinku 500 mb.

Inwestycja została odebrana przez gminę protokołem odbioru w dniu 03.08.2016 roku.

 

Wykonawca udzielił zgodnie z umową 10 lat gwarancji na wykonane roboty.

 

Na początku września ruszyły prace związane z przebudową istniejącego boiska asfaltowego w Chmielnie na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Obiekt będzie ogrodzony i oświetlony, w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Boisko wyposażone będzie w sprzęt sportowy /bramki, kosze, siatki/. Zamontowane zostaną stojaki na rowery, ławki parkowe oraz wiata dla zawodników.

Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana z firmą „ELSIK Sp. z o.o.”, którą wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego.

Koszt inwestycji 492.000,00 zł z Vat /brutto/

Zadanie dofinansowane jest z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 227.000,00 zł.

 

Termin zakończenia prac: 31 października 2016 r. 

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand