Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Agata Felskowska z UKS Remus Miechucino

mistrzynią Województwa Pomorskiego żaczek w tenisie stołowym

w grze indywidualnej.

 

Agata Felskowska i Jagoda Felskowska

I miejsce w grze deblowej

 

Obie zawodniczki wywalczyły awans do Mistrzostw Polski


 

W niedzielę 29 kwietnia w sali sportowej SP nr 28 w Gdyni odbyły się indywidualne Mistrzostwa

Województwa Pomorskiego żaczek i żaków w tenisie stołowym połączone z eliminacjami do

Indywidualnych Mistrzostw Polski. Tenisiści walczyli również w grach deblowych.

Wspaniale wypadli zawodnicy z UKS Remus Miechucino.

W grze indywidualnej Agata Felskowska zajęła I miejsce wygrywając z zawodniczką MRKS Gdańsk

Martą Zimnicką 3:0. Natomiast 3 miejsce zajęły Jagoda Felskowska z UKS Remus Miechucino i

Weronika Czajkowska z MTS Kwidzyń.

Przed turniejem głównym tenisiści walczyli w eliminacjach wojewódzkich do Mistrzostw Polski. Agata w

turnieju eliminacyjnym nie brała udziału ponieważ awansowała do tych zawodów wcześniej zajmując po

trzech Grand Prix Polski 24 miejsce. Natomiast Jagoda wygrywając eliminacje wojewódzkie również

awansowała na Mistrzostwa Polski, które odbędą się 9-10 czerwca w Kraśniku.

W grze deblowej siostry Agata i Jagoda Felskowskie po zaciętej walce wygrały 3:2 z Martą Zimnicką z

MRKS Gdańsk i Anną Draws z Lis Sierakowice.

Bardzo dobrze spisali się również inni zawodnicy UKS Remus, Wiktoria Drywa w eliminacjach zajęła VII

miejsce a Wiktor Krzebietke uplasował się również na miejscu VII.

W dniu 10.03.2018 roku, podczas XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Tańca „Majowa Nutka”- Częstochowa 2018 utalentowana, pełna energii, zawsze uśmiechnięta wychowanka Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie Blanka Plichta otrzymała nominację do finału XXVII MFMiT – Majowa Nutka.

W pierwszym etapie festiwalu dziewczynka zaprezentowała się w utworze Alicji Majewskiej „Być kobietą”. Prezentacja zachwyciła jury. Kolejny sukces Blanka odniosła z utworem Natalii Kukulskiej pt. „Puszek okruszek”. Występ miał miejsce w dniu 05.05.2018 roku na XXVII International Music Dance Festival - May Note - Częstochowa 2018. Podczas tego festiwalu Blanka Plichta wyśpiewała sobie „Złotą Półnutkę”. Wokalistkę przygotowała Pani Joanna Kąkol oraz Pani Aleksandra Rybakowska. Prezentacje artystyczne oceniało Międzynarodowe Jury w składzie : ROMAN MICHALIK – Polska, OKSANA STARICKAYA – Ukraina, ANNA SPEKA – Ukraina, VEIKO REA – Estonia, AITA KAAVER – Estonia, JAN BEREZIŃSKI – Polska, JACEK STAWIARSKI – Polska, BARBARA ANNA WIERZBICKA – Polska, CORNEL POP – Rumunia, MARIA DISTEFANO – Włochy – Sycylia, NUNO FIGUEIRA – Portugalia, VALERI TRAHHATSJOV – Estonia, TATIANA APANASJENKO – Ukraina, LUDMILA KITAJEVA – Rosja.

Jesteśmy dumni, że mamy takie uzdolnione dzieci w gminie Chmielno. Życzymy Blance dalszych sukcesów.

 

Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na innowacyjne zajęcia kulturalne w formie warsztatów z elementami filozofii, astronomii i sztuki (plastyki, muzyki i różnych form twórczości).

Pięć dni, każdego dnia 6 godzin zajęć.

ZAPISY – WYPEŁNIJ FORMULARZ

Tematyka warsztatów z podziałem na dni i bloki tematyczne:
1)  Filozofia kultury – pojęcie szczęścia
Zabawy integracyjne i rekreacyjno-ruchowe, eksperyment „kolory lata”, warsztaty „Książę i prosię”
Praca z bajką pomoże nam zastanowić się nad tym czy wystarczy zaspokoić podstawowe potrzeby czy jednak człowiek potrzebuje czegoś więcej…jak kultury, świata etyki i wartości?

2) Kultura materialna – spotkanie z techniką, sztuczna inteligencja
Zabawy integracyjne i rekreacyjno-ruchowe, 2. zajęcia twórcze,  warsztat – Czym jest przyjaźń? Temat ten pozwala także zastanowić się nad naszą relacją do przedmiotów, obiektów. Czym są dla nas i w jakie wchodzimy z nimi relacje/ zależności? Czy w przyszłości (może już niedalekiej) roboty zastąpią nam przyjaciół? Czy komputery już tego nie zrobiły?

3) Astronomia inspiracją dla kultury
Zabawy integracyjne i rekreacyjno-ruchowe, mapki nieba, tworzenie własnych gwiazdozbiorów, mitologia grecka na niebie, eksperymenty, warsztaty twórcze „kosmos w Twoich rękach”

4) Wirtualne światy kultury
Zabawy integracyjne i rekreacyjno-ruchowe, warsztaty twórcze -KONSTRUKTORZY MARZEŃ
Warsztat: Odyseusz i Cyklop – Czy mityczne istoty istnieją? Jak wiele oczu ma cyklop jeśli nie istnieje? Czy Shrek istnieje? Co jest rzeczywiste? Pytania te wydają się aktualne w dobie zacierającej się granicy między tym co wirtualne/ filmowe a tym co rzeczywiste.

5) Kultura duchowa – muzyka
Zabawy integracyjne i rekreacyjno ruchowe z elementami edukacji muzycznej, rytmiki, warsztaty pt. „Oblicza muzyki”

 • WSTĘP WOLNY
 • Zajęcia dedykowane dzieciom w wieku 7-10 lat
 • MIEJSCE ZAJĘĆ: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie
 • OBOWIĄZUJĄ ZAPISY ( formularz - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXkcZOEpzGYDTLx_hRpOxc_CJOY0Sg-SKGFnM1fQhS6o36-A/viewform)
 • TERMIN: Pierwszy tydzień wakacji!
  25.06 (pon), 26.06(wt), 28.06(czw.), 29.06 (pt) oraz piąty dzień – data narazie nieznana
 • Koordynator projektu: Marta Skrzypkowska (tel. 508-267-614), warsztaty filozoficzne poprowadzi Ewelina Grądzka

WFOŚiGW w Gdańsku wycofał się z udzielania dofinansowań na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

            Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował gminy, że z dniem 25 maja 2018 r. zawiesza nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018). Jak podał WFOŚiGW w Gdańsku nabór wniosków został zawieszony z powodów "niezależnych od Funduszu, spowodowanych względami organizacyjno – finansowymi".

Gmina Chmielno planowała ubiegać się dla mieszkańców o środki na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

            W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na ww. cel, Gmina Chmielno zmuszona jest również zawiesić realizację, złożonych w ramach przeprowadzonego naboru, wniosków.

            W przypadku pojawienia się nowych możliwości uzyskania dofinansowania na utylizację azbestu, będziemy Państwa informować.

Informacja na stronie WFOŚiGW

 

Nabór wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielno w 2018 roku - Archiwum

Gmina Chmielno po raz kolejny planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek na dofinansowanie zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku. Dofinansowanie obejmuje częściowe pokrycie kosztów związanych z jego: demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem.

Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych oraz poniesionych kosztów przed datą podpisania umowy pomiędzy Gminą a wnioskodawcą - posiadaczem wyrobu zawierającego azbest.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonym formularzu do dnia 18 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Chmielno pokój nr 8.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Kartuzach prawomocne pozwolenie administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (decyzja na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Gmina Chmielno zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru wniosków z przyczyn od niego niezależnych, poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chmielnie, pokój nr 8 lub telefonicznie pod nr. (58) 685-68-57.

Potrzebne formularze są umieszczone na stronie internetowej www.chmielno.pl., www.bip.chmielno.pl lub w Urzędzie.

PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 651),

 

Wójt Gminy Chmielno informuje, że:

 

na podstawie art. 46 ust. 3 nowej ustawy, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Chmielno – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

 1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie;
 2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
 3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielnie, pokój nr 1 (parter), p. Anna Byczkowska, telefon. 58 685 68 45, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.chmielno.pl w zakładce Informator mieszkańca/Szacowanie szkód łowieckich

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand