Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Wniosek chmieleńskich władz samorządowych pn. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chmielno – Wygoda Łączyńska” złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020  został pozytywnie rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie na realizację w wysokości 300.509,00 zł.

Celem  projektu jest budowa 1,915 km  trasy rowerowej z kostki betonowej z miejscowości Łączyńska Huta (trasa Chmielno - Łączyńska Huta). Budowa trasy rowerowej na odcinku Chmielno-Łączyńska Huta stanowi jeden z fragmentów tras rowerowych łączących poszczególne gminy obszaru LGD tj. z Gminą Kartuzy, Sierakowice oraz Stężyca.

Dodatkowo w ramach projektu wybudowana zostanie infrastruktura towarzysząca trasom rowerowym tj. miejsce postojowe, ławki, kosze na odpadki.

Inwestycja stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców gminy Chmielno i odwiedzających te tereny turystów, a wybudowana w ramach przedsięwzięcia infrastruktura będzie ogólnodostępna. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w okresie 9 miesięcy.

Gmina Chmielno otrzymała dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – Etap I”, złożonego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.  

W ramach inwestycji zostanie wybudowany budynek przystani żeglarskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (plac manewrowy, parking dla osób niepełnosprawnych, droga wewnętrzna i chodnik), mała architektura: ławki, stoły, kosze na śmieci, infrastruktura techniczna: oświetlenie terenu i monitoring) tworzący w przyszłości całość z pomostem (etap II przedsięwzięcia) oraz przystankami kajakowymi (Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni). Dofinansowanie zadania wyniesie 200 000,00 zł.

                                                  

Pan Piotr Chistowski Prezes Stowarzyszenia Ludzi z Inicjatywą " Chmielno NON-STOP" serdecznie zaprasza na Galę Rozdania Nagród Literackich "Chmielno NON-STOP", która odbedzie się 13 kwietnia o godz. 17.00 na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie. 

 

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2018- WYDŁUŻENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO 18.05.2018 r.

 

Rozpoczyna się już 25. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 30 kwietnia 2018 r.

 

 

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

 

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018 jest Województwo Pomorskie .

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.

 

Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

 

Karty zgłoszeń w Gminie Chmielni należy składać do 30 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury w Chmielnie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.


Oceny dokonują komisje:

gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 08 czerwca 2018 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 20 lipca 2018 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

 

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018 r.

 

 

Sto wniosków o dofinansowanie remontów dróg z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wpłynęło do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W powiecie kartuskim dotacje trafiły do czterech samorządów, w tym do Gminy Chmielno.

Chmieleński samorząd zamierza wybudować drogę gminną nr 154032G na trasie Sznurki-Maks. W dniu 30 marca nastąpiło podpisanie umowy władz gminy z wykonawcami zadania.  

Przetarg na realizacje inwestycji wygrała firma KRUSZYWO Sp. z o.o. z Linii, a nadzór inwestorski prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAK" Karol Kotłowski (wartość umowy 57 810,00 zł brutto). Wartość zadania wynosi 2 844 447,72 zł brutto, a dofinansowanie wyniesie połowę tej sumy. Termin wykonania zadania: do 30.09.2018 r.

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand