Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  działając zgodnie z §4 pkt 3 Regulaminu konkursu unieważnił konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018)

Unieważnienie Konkursu związane jest z zawarciem przez WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfośigw Porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, na jego realizację przeznaczono 103 miliardy zł, a Beneficjenci końcowi otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji (63,3 mld zł) oraz pożyczki (39,7 mld zł).

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” zostaną udostępnione w momencie ogłoszenia ich przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Zapraszamy do zglaszania się jako wystawca na Festiwal Tradycji Kaszubskich - XVI Mistrzostwa Polski w Zażywaniu Tabaki", który odbedzie się 21 lipca 2018 roku na stadionie gminnym w Chmielnie.

Poniżej udostępniamy formularze, które nalezy wypełnić i odesłać na wskazany adres mailowy. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji udziela Zespół GOKSiR - tel. 58 684 22 05.

30 czerwca od samego rana trwało wielkie smażenie naleśników, które złożyły się na się na jeden wielki. Nad jego wykonaniem czuwał ceniony kucharz Łukasz Konik, który z ekipą wolontariuszy pobił rekord Polski - 100,9 m - należący do Będzina. Chmieleński naleśnik mierzył 131,6 m i składał się z pysznych 802 naleśników.

 

Wyniki konkursu im. Heleny Gruchałowej o puchar Ministra Rolnictwa na najlepszy produkt z truskawek kaszubskich:

Kategoria desery: 

I miejsce - KGW Ekobabki
II miejsce - Natalia Klasa
III miejsce - Edyta Myszk

Kategoria przetwory:

I miejsce - Anna Wierzba
II miejsce - Tadeusz "Pleskot" Makowski
III miejsce - Gospodarstwo agroturystyczne "U Chłopa" w Chmielnie

Wyniki konkursu na stoisko "Z truskawką w roli głównej":

I miejsce - KGW Paczewo
II miejsce - Reginy Umerska - Gospodarstwo Ekologiczne ze Zblewa
III miejsce - KGW Jezioranki z Gowidlina

 

Wyniki konkursu na Truskawkową Kreację: 

I miejsce - Anna Wierzba

II miejsce -  Antonina Dera

III miejsce - Elżbieta Paracka

 

Radni gminy Chmielno przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i udzielili absolutorium wójtowi Jerzemy Grzegorzewskiemu.

Wójt gminy szczególne podziękowania skierował do Skarbnik Gminy Chmielno pani Violetty Byczkowskiej oraz całego zespołu księgowości Urzędu Gminy Chmielno.  absolutorium.

Szacowanie strat powodujeowanych suszą

UWAGA, w związku z dużym zainteresowaniem rolników w sprawie składania wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą Wójt Gminy Chmielno wydłuża termin składania powyższych wniosków do dnia 6 lipca 2018 roku

Urząd Gminy Chmielno uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22.

 Do wniosku należy dołączyć: Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych,

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do komisji Wojewody, do oszacowania strat.

Wytyczne w sprawie szacowania strat spowodowanych przez suszę oraz inne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne Link otwiera się w nowym oknie

Aktualnie, zgodnie z komunikatami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw:

 • zbóż jarych,
 • zbóż ozimych,
 • krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • drzew owocowych,
 • rzepaku i rzepiku
 • użytki zielone (łąki i pastwiska)
   

Poszkodowani producenci rolni poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

 1. kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).
 2. udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
 3. zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
 4. udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Drodzy Rodzice i Uczniowie


Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil dla każdego z Was.
Dzień, w którym każdy otrzyma świadectwo swojej pracy.

Miniony rok szkolny był bardzo pracowitym okresem. Wiele wyzwań i zmian, cennych inicjatyw oraz twórczych działań to efekt Waszej codziennej pracy.

Koniec roku szkolnego jest okazją, by Wszystkim Państwu podziękować za rzetelność, wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę.

Dziękuję Wam Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, za to, że przekazując młodemu pokoleniu wiedzę i umiejętności, wzbogacacie w nich nieprzemijające wartości dobra, prawdy i piękna.

Wam Drodzy Rodzice, dziękuję za to, że podejmujecie trud współpracy ze szkołą dla dobra Waszych dzieci.

Uczniom przekazuję gratulacje i podziękowanie za pragnienie zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki i dążenie do poszerzania horyzontów oraz dbałość o dobre imię szkoły.

Życzę wszystkim dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

 

Wójt Gminy Chmielno

        Jerzy Grzegorzewski

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand