Powrót
Nabór wniosków na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielno w roku 2017.
Gmina Chmielno planuje po raz kolejny złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wniosek na dofinansowanie zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbestu w 2017 roku. Dofinansowanie obejmuje częściowe pokrycie kosztów związanych z: demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem.
Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych oraz poniesionych kosztów przed datą podpisania umowy pomiędzy Gminą, a Wykonawcą – firmą posiadającą zezwolenie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać na formularzu do dnia 31 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Chmielno pokój nr 8.
Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Kartuzach prawomocne pozwolenie administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (decyzja na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).
Gmina Chmielno zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru wniosków z przyczyn od niego niezależnych, poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej.
Szczegółowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chmielnie, pokój nr 8 lub telefonicznie pod nr. (58) 685-68-57.
Potrzebne formularze są umieszczone na stronie internetowej www.chmielno.pl., www.bip.chmielno.pl lub Urzędzie.
 
 
 

 

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand