Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

K O M U N I K A T

Wójt Gminy Chmielno informuje, że w dniu 26 września 2018 r.

upływa termin składnia uwag do :

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Chmielno Centrum dla obszaru nr 1
 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Chmielno Centrum dla obszaru nr 2

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Przedmiotowe projekty wraz z prognozami dostępne są na stronie; bip.chmielno.pl w zakładce Urząd Gminy => zagospodarowanie przestrzenne => "Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chmielno Centrum dot. obszaru 1 i 2"

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Gminy Chmielno, 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, e-mail: planowanie@chmielno.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26.09.2018 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Chmielno

                                                                                                                                                                                                                          Jerzy Grzegorzewski

 

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand