Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Wójt gminy Chmielno na podstawie Uchwały Nr XXVIII/299/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2018 rok ogłasza rozpoczęcie prac nad Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Chmielno.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2019 r. zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chmielno oraz na stronie internetowej gminy Chmielno.

Fundacja Garaż Historii w Pępowie we współpracy z Centrum Organizacji

Pozarządowych w Kartuzach oraz Gminą Chmielno

Serdecznie zapraszają

przedstawicieli trzeciego sektora

Na terenie gminy zakończyła się realizacja zadania którego celem była modernizacja systemu oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania umożliwiającego redukcję mocy oprawy w godzinach o zmniejszonym natężeniu ruchu, co pozwoli na dodatkowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

W dniu 03.09.2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie sprzętu ratowniczego dla trzech Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, zakupionych w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości.

Otrzymana dotacja w kwocie 59 895 000 zł jest wynikiem złożonego przez Gminę Chmielno wniosku w ramach naboru na realizację zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Programu I, Priorytet IIIB: „Wsparcie i rozwój  systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja  przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W literaturze polskiej nie ma lepszego, pełniejszego, celniejszego obrazu tamtych przeżyć niż "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego - pisze w liście Prezydent RP Andrzej Duda.
Chmielno NON-STOP oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie zachęcamy do lektury "Przedwiośnia". 
Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie 7 września o godz. 14:00

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand