Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Szacowanie strat powodujeowanych suszą

UWAGA, w związku z dużym zainteresowaniem rolników w sprawie składania wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą Wójt Gminy Chmielno wydłuża termin składania powyższych wniosków do dnia 6 lipca 2018 roku

Urząd Gminy Chmielno uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22.

 Do wniosku należy dołączyć: Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych,

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do komisji Wojewody, do oszacowania strat.

Wytyczne w sprawie szacowania strat spowodowanych przez suszę oraz inne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne Link otwiera się w nowym oknie

Aktualnie, zgodnie z komunikatami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw:

 • zbóż jarych,
 • zbóż ozimych,
 • krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • drzew owocowych,
 • rzepaku i rzepiku
 • użytki zielone (łąki i pastwiska)
   

Poszkodowani producenci rolni poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

 1. kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).
 2. udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
 3. zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
 4. udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Drodzy Rodzice i Uczniowie


Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil dla każdego z Was.
Dzień, w którym każdy otrzyma świadectwo swojej pracy.

Miniony rok szkolny był bardzo pracowitym okresem. Wiele wyzwań i zmian, cennych inicjatyw oraz twórczych działań to efekt Waszej codziennej pracy.

Koniec roku szkolnego jest okazją, by Wszystkim Państwu podziękować za rzetelność, wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę.

Dziękuję Wam Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, za to, że przekazując młodemu pokoleniu wiedzę i umiejętności, wzbogacacie w nich nieprzemijające wartości dobra, prawdy i piękna.

Wam Drodzy Rodzice, dziękuję za to, że podejmujecie trud współpracy ze szkołą dla dobra Waszych dzieci.

Uczniom przekazuję gratulacje i podziękowanie za pragnienie zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki i dążenie do poszerzania horyzontów oraz dbałość o dobre imię szkoły.

Życzę wszystkim dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

 

Wójt Gminy Chmielno

        Jerzy Grzegorzewski

 

 

W piątek 15 czerwca 2018 r., w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku Wójt Gminy Jerzy Grzegorzewski podpisał umowę na realizację zadań z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Głównym celem projektu jest doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w specjalistyczne urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnionego przestępstwa.

Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości, natomiast kwota przyznanej dotacji to 59 895,00 zł przy 1% udziału środków własnych gminy Chmielno.

W ramach zadania planuje się doposażenie trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Chmielno w następujące urządzenia: zestaw ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa medycznego R1 oraz automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED).

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand