Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

Gmina Chmielno wyłoniła wykonawców na realizację zadania pn. Budowa przystanków kajakowych na terenie gminy Chmielno w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”.  W dniu 30 kwietnia nastąpiło podpisanie umów władz gminy z wykonawcami zadania.  

Przetarg na realizację czterech z siedmiu przystanków kajakowych wygrała firma Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty. Wykonawcą dwóch przystanków w Przewozie zostało Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji Ankra-Bis z Rzepnicy. Budowę przystanku nad J. Białym wygrała firma ABES Sp. z o.o z Leźna. Łączna wartość umów wynosi ponad 1.379.000 zł. Termin realizacji zadania: do 15 września 2018 r.     

Projekt pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni w ramach RPO WP na lata 2014-2020, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest w  partnerstwie pomiędzy Gminą Stężyca – Partnerem wiodącym oraz Partnerami projektu tj. Gminą Chmielno, Gminą Kartuzy, Gminą Somonino, Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Pawłem Marszk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki.

Całkowita wartość projektu: 7 661 679,20 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania UE: 6 474 695,82 zł

Zajęcia arteterapii realizowane w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do poznania przez dzieci różnych technik plastycznych, poznania podstawowych reguł i zasad obowiązujących podczas wykonania prac plastycznych oraz rozwijania wyobraźni i logicznego myślenia. Dzieci wykorzystując różne materiały oraz techniki doskonaliły swoje umiejętności manualne i percepcyjne. Zajęcia arteterapii miały na celu także aktywizację i integrację dzieci w grupie. Dzięki nim budowano poczucie wiary we własne siły i możliwości oraz eliminowano negatywne emocje i zachowania.

Zakończył się cykl zajęć grafomotorycznych realizowanych w Przedszkolu Samorządowym "Baśniowa Kraina" w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Uczestnikami zajęć były dzieci 3 i 4-letnie. Można stwierdzić, że w bardzo dobrym stopniu osiągnięto zamierzony rezultat zwłaszcza dotyczący płynności ruchów, dokładności i tempa wykonywania zadań. Uczestnicy projektu po zakończeniu ćwiczeń starają się pisać płynnie i w dobrym tempie, rozróżniają kierunki w przestrzeni (góra, dół, przed, za, w, obok, dookoła, nad, pod) oraz odróżniają prawą i lewą stronę ciała  a także zmniejszyła się ilość występujących w czasie pisania współruchów.

Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum Szkoły Podstawowej w Miechucinie mieli okazję wziąć udział w 5-dniowym obozie językowym w Długopolu Zdrój w dniach 20-24 lutego 2018 r. , który odbył się w ramach projektu „Poprawa jakości edukacji w gminie Chmielno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. Młodzież brała udział w bardzo ciekawych zajęciach, które bardzo ich zaangażowały. Uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności aktorskie, wokalne, taneczne oraz sprawdzić się w konwersacjach w języku angielskim. Uczniowie rozmawiali po angielsku nie tylko z wolontariuszami, ale również z rówieśnikami, którzy przyjechali na wymianę ze szkołą z Tych, wśród nich znajdowali się Hiszpanie, którzy  chętnie współpracowali z innymi uczestnikami obozu. Wolontariusze pochodzili z różnych krajów między innymi z Etiopii, Urugwaju, Armenii, Indonezji, Indii, Tajlandii. Prowadzący opowiadali o swoich krajach natomiast uczestnicy z zaciekawieniem słuchali i zadawali pytania w języku angielskim. Dzięki udziałowi w obozie uczniowie otworzyli się, poznali nowe kultury, zawierali nowe znajomości z uczniami z innych szkół, uczyli się efektywnej pracy w grupach oraz ćwiczyli język angielski w praktyce.

 

19 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni w ramach RPO WP na lata 2014-2020, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany będzie zgodnie z umową o partnerstwie pomiędzy Gminą Stężyca – Partnerem wiodącym oraz Partnerami projektu tj. Gminą Chmielno, Gminą Kartuzy, Gminą Somonino, Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Pawłem Marszk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Kółka Raduńskiego oraz rzeki Raduni.

Całkowita wartość projektu: 7 661 679,20 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania UE: 6 474 695,82 zł

Okres realizacji projektu: 11.02.2015 r. – 31.12.2020 r.

W związku z realizacją projektu na terenie Gminy Chmielno zrealizowane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

a) Przystanek kajakowy nad jeziorem Białym;

b) Przystanek kajakowy przy przystani żeglarskiej Dulka;

c) Przystań kajakowa nad jeziorem Raduńskim w Przewozie;

d) Przystanek kajakowy przy Ośrodku Wypoczynkowym Krefta;

e) Przystań kajakowa nad jeziorem Kłodno w Zaworach;

f) Przenoska przy Jazie Chmielonko oraz przystanek kajakowy;

g) Przystanek kajakowy w Przewozie;

Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe” obejmie budowę infrastruktury oraz uruchomienie systemu informacji kajakowej w postaci strony internetowej, która będzie podawać informacje np. o poziomie wody i ostrzeżenia meteorologiczne.

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand