Powrót

W dniach 19-22.06.2017 r. w czterech szkołach (Zespół Szkół w Chmielnie, Zespół Szkół w Miechucinie + dzieci ze Szkoły Podstawowej w Reskowie, Szkoła Podstawowa w Borzestowie oraz Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie) z terenu gminy Chmielno odbyły się „Spotkania z nauką” dla uczniów/uczennic tych placówek. Spotkania zorganizowano w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

W dniu 23.06.2017 r. przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w Garczu, Oddziału Przedszkolnego w Reskowie oraz Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie wzięły udział w „Festiwalu nauki”, zorganizowanym w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

W dniach 27-28.06.2017 r. w szkołach tj. Zespole Szkół w Chmielnie i Miechucinie oraz Szkołach Podstawowych w Borzestowie, Kożyczkowie i Reskowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielno, odbyło się uroczyste wręczenie nauczycielom, zatrudnionym w tych placówkach, zaświadczeń o ukończeniu kursów, w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

 
   

„Wyjdź  z domu – zainwestuj w siebie”

projekt realizowany   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa.

Na zajęciach dodatkowych realizowanych w Szkole Podstawowej w Borzestowie w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie chętnie korzystają z pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych zakupionych w dzięki projektowi.

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand