Zobacz pogodę

Zobacz pogodę

Centrum Informacji Turystycznej

Powrót

 


 
   


W dniu 22 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Żukowo  a  Marszałkiem Województwa Pomorskiego nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo”, opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt będzie realizowany zgodnie z umową o partnerstwie pomiędzy Gminą Żukowo – liderem oraz Partnerem projektu tj. Gminą Chmielno.

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów chronionych gminy Chmielno oraz obszarów zieleni miejskiej atrakcyjnych pod względem rekreacyjnym w gminie Żukowo przed nadmierną i niekontrolowaną antropopresją.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę Chmielno: 1 124 960,72 PLN

 

Dofinansowanie dla Gminy Chmielno: 954 962,01 PLN.

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.

 

W związku z realizacją projektu na terenie Gminy Chmielno zrealizowane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

  • budowa 2 ścieżek dydaktycznych wraz z małą architekturą;
  • odtworzenie populacji rodzimych gatunków roślin;
  • przeprowadzenie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

 

 

19 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego dofinansowanie otrzymały 24 projekty, które uzyskały najwyższą punktację w trakcie oceny strategicznej I stopnia. Wśród nich znalazła się Gmina Chmielno jako partner projektu pn. „Propagowanie energii z OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno”. W dniu 3 października nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Miastem Gminą Pelplin a Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 913 092,95 złotych.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę Chmielno: 1 430 502,80 PLN

Kwota dofinansowania UE: 1 199 347,72 PLN

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2019 r.
 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych budynków mieszkalnych przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i prywatnym na terenie Gminy Pelplin i Gminy Chmielno.

 

W związku z realizacją projektu na terenie Gminy Chmielno zrealizowane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

  • montaż instalacji fotowoltaicznych w 3 obiektach użyteczności publicznej oraz 14 budynkach mieszkalnych;
  • montaż pieców na biomasę w 1 budynku użyteczności publicznej

 

Gmina Chmielno wyłoniła wykonawców na realizację zadania pn. Budowa przystanków kajakowych na terenie gminy Chmielno w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”.  W dniu 30 kwietnia nastąpiło podpisanie umów władz gminy z wykonawcami zadania.  

Przetarg na realizację czterech z siedmiu przystanków kajakowych wygrała firma Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz z Borzestowskiej Huty. Wykonawcą dwóch przystanków w Przewozie zostało Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji Ankra-Bis z Rzepnicy. Budowę przystanku nad J. Białym wygrała firma ABES Sp. z o.o z Leźna. Łączna wartość umów wynosi ponad 1.379.000 zł. Termin realizacji zadania: do 15 września 2018 r.     

Projekt pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni w ramach RPO WP na lata 2014-2020, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest w  partnerstwie pomiędzy Gminą Stężyca – Partnerem wiodącym oraz Partnerami projektu tj. Gminą Chmielno, Gminą Kartuzy, Gminą Somonino, Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Pawłem Marszk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki.

Całkowita wartość projektu: 7 661 679,20 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania UE: 6 474 695,82 zł

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand