Powrót

 

W dniu 6 lutego 2017 roku Gmina Chmielno podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest poprawa szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Chmielno poprzez utworzenie 65 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty 3 Ośrodków Wsparcia Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością. Odbiorcami projektu jest 181 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 14 nauczycieli. W ramach projektu realizowane będą zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne – arteterapia, grafomotoryczne, resocjalizacyjne, zajęcia doskonalenia koordynacji ruchowej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rytmika, język angielski z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych TiK, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się i zapamiętywania, zajęcia z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych. Projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowej nauczycieli przedszkola oraz wdrożenie funkcji wspierającej proces nauczania poprzez platformę edukacyjną wraz z hostingiem materiałów edukacyjnych. Dodatkowo zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla dzieci wspomagające ich rozwój osobisty oraz budowa placów zabaw.

Gmina Chmielno przystąpiła do realizacji projektu pn. "Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Całkowita wartość projektu: 2 212 903,34 PLN

Kwotadofinanowania UE: 1 880 967,84 PLN

Okres realizacji: 01.09.2016 - 31.08.2018

Projekt skierowany jest do 181 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 14 nauczycieli. Głównym celem projektu jest wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej, w tym utworzenie 65 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w trzech OWP gminy Chmielno. Cele szczegółowe to rozszerzenie oferty 3 OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością: zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne – erteterapia, grafomotoryczne, resocjalizacyjne, zajęcia doskonalenia koordynacji ruchowej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjn, rytmika, język angielski z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych TiK, zajęcia rowijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się i zapamiętywania, zajęcia z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych. Realizacja zajęć ukierunkowana jest na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania, nowoczesnych pomocy i sprzętu. Projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowej nauczycieli przedszkola oraz wdrożenie funkcji wspierającej proces nauczania poprzez platformę edukacyjną wraz z hostingiem materiałów edukacyjnych.    

 
Gmina Chmielno przystąpiła do realizacji zajęć w ramach projektu pt. „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej
w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, jakimi są:
- zajęcia podnoszące kompetencje matematyczne i przyrodnicze oraz zwiększające poziom kreatywności i innowacyjności (Pogotowie matematyczne; Matematycznieksperci; Przyroda klasa 4-6, Koło przyrodnicze klasa 4-6, Młody ekolog);
- zajęcia podnoszące kompetencje w zakresie języków obcych oraz zwiększające poziom kreatywności (Język angielski; Z angielskim przez świat; Język niemiecki; Język rosyjski);
- zajęcia podnoszące kompetencje społeczne (Logopedia);
- zajęcia podnoszące kompetencje społeczne ograniczające bariery środowiskowe (Terapia pedagogiczna);
- zajęcia podwyższające poziom kreatywności i innowacyjności oraz podnoszące kwalifikacje ICT(Programowanie; Koło informatyczne);
- zajęcia rozwijające kompetencje pracy w grupie oraz kreatywność indywidualną (Internetowy serwis publikacji uczniowskich; Drama – funkcje społeczne z elementami publikacji w sieci);
- zajęcia podnoszące kompetencje z przedmiotów ścisłych (fizyka, chemia) oraz biologii i geografii;
- zajęcia podwyższające poziom umiejętności z zakresu planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej (Jacy jesteśmy predyspozycje zawodowe).

Gmina Chmielno przystąpiła do realizacji projektu pn. "Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Całkowita wartość projektu: 2 212 903,34 PLN

Kwotadofinanowania UE: 1 880 967,84 PLN

Okres realizacji: 01.09.2016 - 31.08.2018

Projekt skierowany jest do 181 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 14 nauczycieli. Głównym celem projektu jest wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej, w tym utworzenie 65 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w trzech OWP gminy Chmielno. Cele szczegółowe to rozszerzenie oferty 3 OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością: zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne – erteterapia, grafomotoryczne, resocjalizacyjne, zajęcia doskonalenia koordynacji ruchowej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjn, rytmika, język angielski z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych TiK, zajęcia rowijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się i zapamiętywania, zajęcia z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych. Realizacja zajęć ukierunkowana jest na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania, nowoczesnych pomocy i sprzętu. Projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowej nauczycieli przedszkola oraz wdrożenie funkcji wspierającej proces nauczania poprzez platformę edukacyjną wraz z hostingiem materiałów edukacyjnych.    

Partnerzy Gminy Chmielno

01.png02.png03.png04.png05.png06.png07.png09.png10.png11.png
http://chmielno.pl
Realizacja: StudioArt.biz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

I understand